Etažni razdjelnici ER

Namjena:
Etažni razdjelnici ER namijenjeni su za uzidnu montažu, na prikladnim mjestima
u unutrašnjosti zgrade, gdje prolaze usponski vodovi za katove. Namjena
ormarića je priključak i mjerenje električne energije za 1, 2, 3, 4 ili X stanova,
prema tablici.
Ormarići su izvedeni iz modularnog sustava TIMO, a izrađeni su od izolacijskog
materijala (prepreg - -RAL 7035). Dimenzije te način ugradnje na
usponski vod izvedeni su u skladu s Biltenom HEP-a br. 18.

Tehnički podaci:
Nazivni napon: Un 230/400 V
Nazivna struja: In 63-160 A
Mehanička zaštita HRN EN 60529 : IP 54
Zaštita od napona dodira: Izolaciona klasa II
Osigurači: prema tablici
Priključne stezaljke: Ulaz-izlaz (tablica)
Stezaljke usponskog voda: Bez presjecanja kabela do 50 mm2
Certifikat: «KONČAR INSTITUT»

Podaci za narudžbu:
Razdjelnici se naručuju prema tipskim oznakama iz tablice ili prema posebnom
zahtjevu.


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71