Kućni priključni mjerni ormarići KPMO

Namjena:
Kućni priključno-mjerni ormarići KPMO objedinjuju funkciju priključaka i
mjernog mjesta, u kojima se nalaze svi mjerni uređaji jednog objekta s jednim
ili više stanova. Ormarići su izvedeni iz modularnog sustava TIMO, za uzidnu
montažu. Izrađeni su od izolacijskog materijala (prepreg – RAL 7035). Izrađuje
se u veličini 1, 2, 3, ... X mjernih polja prema tablici. Kvalitetan materijal garantira
postojanost oblika, tako da prilikom ugradnje nisu potrebna dodatna
pomagala da bi se zadržao oblik i dimenzije ormarića. Dimenzija ormarića i
presjek stezaljki usklađeni su s tipizacijom HEP-a Bilten 32.
Mjesto ugradnje je na fasadi zgrade prema HEP Bilten br. 18 i 32.

Tehnički podaci:
Nazivni napon: Un 230/400 V
Nazivna struja: In 63-160 A
Mehanička zaštita HRN EN 60529 : IP 54
Zaštita od napona dodira: Izolaciona klasa II
Osigurači: prema tablici
Priključne stezaljke: Ulaz-izlaz (tablica)
Certifikat: «KONČAR INSTITUT»

Podaci za narudžbu:
Ormarići se naručuju prema tipskim oznakama iz tablice ili prema posebnom
zahtjevu.


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71