Poliesterski ormari

TEP ELSTA se pri razvoju svog proizvodnog programa kućnih i priključnih ormarića,
kućnih priključno-mjernih ormarića i samostojećih razvodnih ormara odlučio
za izradu istih od poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Više je razloga za
to iako je tehnologija izrade zahtjevnija nego za ormare od lima ili raznih
termoplasta.

Poliester ojačan staklenim vlaknima (prepreg) je materijal izvanredno dobrih
mehaničkih, električkih i kemijskih karakteristika. Nakon prerade materijal
je termički postojan te zadržava svoja svojstva od -60°C do +150°C. Kako
materijal od proizvođača dolazi predformiran (isporučuje se u balama), sadrži
aditive za poboljšanje (npr. samogasivost ili UV otpornost), a ne kao kod
termoplasta gdje se aditivi dodaju naknadno. Kod poliestera koji je strojno
prerađen, pod visokim tlakom u specijalnim kalupima, ne može doći do naknadnog
izobličenja i promjene boje izrađevine.

Kako se ormari i ormarići najčešće ugrađuju u prometnice i fasade objekata
i izloženi su eventualnim nenamjernim i namjernim mehaničkim i kemijskim
oštećenjima, ni jedan drugi materijal za izradu ne može združiti sve zahtjevane
osobine glede otpornosti. Prepreg ima nisku toplinsku vrijednost pa je prema
tome toplinski izolator i na taj način može utjecati na smanjenje pojave kondenzata
u ormarićima, a time će i korozija ugrađene opreme biti manja.


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71