Radilište PNU 04

Namjena:
Koriste se za opskrbljivanje raznih gradilišta električnom energijom.

Konstrukcija ormara:
Ormarić je prenosivog tipa, a napajanje se vrši pomoću savitljivog voda preko utikača MPU 15/32 A.
Sam priključni ormarić u kojem je smještena oprema zatvara se prozirnim ili neprozirnim vratima s prednje i stražnje strane koja se mogu zaključati ključem.
U sklopu krova nalaze se rasvjetna tijela – dvije Dulux 9W cijevi.

Tehnički podaci:

  • nazivni napon: 400/230 V
  • elekt. zaštita: zaštitno izoliranje, FID (ne zahtjeva posebno održavanje!)
  • mehanička zaštita: IP 54 prema HRN EN 60529

Podaci za narudžbu:
Naziv, tipna oznaka.
Za veliku količinu postoji mogućnost dogovorene promjene električne sheme i opreme.


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71