Maritep PNU 01

Namjena:
Koriste se za opskrbljivanje manjih plovećih objekata električnom
energijom, vodom i telekomunikacijskom vezom.

Konstrukcija ormarića:
Sistem se sastoji od više sastavnih dijelova čija je montaža kao i
spajanje na priključne stezaljke brzo i jednostavno. Sam priključni
ormarić u kojem je smještena oprema zatvara se prozirnim ili neprozirnim
vratima s prednje i stražnje strane koja se mogu zaključati ključem.
U sklopu krova nalaze se rasvjetna tijela - dvije Dulux 9W cijevi.

Tehnički podaci:

  • nazivni napon: 400/230 V
  • nazivna frekvencija: 50 Hz
  • električna zaštita: zaštitino izoliranje, FID
  • mehanička zaštita: IP 54 (HRN EN 60529)

Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71