Montaža ormara RRP na postolje

Montaža ormara RRP na postolje:
1. Gornji rubovi ormara moraju se prilikom postavljanja dobro iznivelirati
2. Ormar se pričvršćuje na postolje pomoću 4 vijka M12
3. Prag ormara se demontira
4. Provodi se napojni kabel preko obujmice za rasterećenje kabela
5. Ponovo se montira prag ormara i prednja ploča postolja
6. Postolje se ispunjuje suhim šljunkom i pijeskom
7. Postavlja se tanki završni sloj od pjenastog betona ili stiropora

Montiranjem ormara na tvornički izrađeno postolje postiže se sprečavanje
kondenzacije vlage u ormaru. Da vlaga iz zemlje ne ulazi u ormar i stvara
nepoželjni kondenzat preporučuje se podnožje ispuniti materijalom koji ne
smije biti higroskopan, lako zapaljiv, kao niti električki vodljiv. Najpouzdaniji
materijali su fini šljunak i suhi riječni pijesak.

Ventilacija:
Hladni zrak ulazi kroz postolje, a zagrijani izlazi kroz krovne otvore. Labirint
na odvodnom kanalu sprečava prodor stranih tijela. Također je moguća
ugradnja dodatnih rashladnh uređaja (po zahtjevu kupca).

Podaci za narudžbu:
Naziv, tipska oznaka, jednopolna shema (za posebnu izvedbu) sa svim
potrebnim elementima.


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71