Sistem RRP 01-07

Samostojeći poliesterski ormari sistema RRP izrađeni su od poliestera ojačanog
staklenim vlaknima prerađenog postupkom prešanja kao i ormari sistema
RRP 11-13 tako da su sva mehanička svojstva i mehanička zaštita identična
ormarima sistema RRP 11-13.

Također ti ormari služe za istu namjenu. Bit promjene je u osvježenju vanjskog
izgleda ormara i poboljšanju konstrukcije.

Materijali: ormari su izrađeni iz poliestera sa 30% elektrostakla, postupkom
prešanja koji daje odlične mehaničke i električne karakteristike.


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71