Često postavljana pitanja

TEP ELSTA bavi se već desetljećima proizvodnjom razvodnih ormara. To znanje i iskustvo želimo naravno dati na raspolaganje i našim kupcima. Često nam se postavljaju ista pitanja. Ovim putem želimo pokušati kratko i pregledno sažeti dio tih pitanja i odgovora.

Koji stupanj zaštite ispunjavaju ormari?
Za samostojeće ormare postoje izvedbe IP43/IP44 i IP54.

Kakva je otpornost prema kemikalijama?
Naši poliesterski ormari su otporni na brojne lužine i kiseline, kao i na sol za posipanje cesta, benzin, ulje, alkohol, urin, bitumen i asfalt, 10% solnu kiselinu i octenu kiselinu.

Da li se ormari mogu reciklirati?
Da. Dijelovi od plastičnih masa se fino samljeveni mogu u količini do 10% dodati sirovinskom materijalu.

Što znače pojmovi SMC odnosno BMC?
SMC (engl. Sheet moulding compound) i BMC (bulk moulding compound) su duroplastične mase ojačane staklenim vlaknima, koje očvrsnu pod utjecajem tlaka i temperature. Pojam duroplastičan označava osobinu da se procesom očvršćivanja dobiveni oblik više ne može promijeniti.
SMC materijal sačinjavaju sljedeće komponente: epoksidne smole, staklena vlakna (dužine 12-50mm); udio u proizvodnji razvodnih kutije je oko 20-30%, dodatni materijali, boja i različiti aditivi (naprimjer za postizanje samogasivosti). Različiti proizvođači upotrebljavaju različite vrste SMC materijala.

Kakva su iskustva u dugotrajnoj upotrebi ovih materijala?
Posebno kod proizvodnje razvodnih ormara postoji više pozitivnih iskustava nego kod velike većine ostalih plastičnih masa. Prvi razvodni ormari proizvedeni su godine 1963. i djelomično su još i danas u upotrebi. Potvrda traženog vijeka trajanja od 30 godina je time praktički donesena. Polikarbonat i drugi termoplasti ne mogu iskazati takve dokaze.

Da li su ormari otporni na UV-zračenje?
Da. Kroz energetsko zračenje (valne duljine do 280 nm) pod utjecajem svjetlosti Sunca se izaziva samo optičko starenje elemenata. Epoksidna površina SMC-dijelova je samo u gornjim slojevima materijala (do dubine od 50-100 nm) izložena UV-zračenju. Ne nastaje dublje oštećenje strukture, kao kod naprimjer polikarbonata – mehaničke i električne osobine ormara se ne mijenjaju.
TEP ELSTA d.o.o. upotrebljava specijalni, patentirani SMC s dodatnim slojem netkanog materijala (filca). Kroz taj dodatni sloj netkanog tekstila postiže se usporavanje procesa starenja dijelova zbog UV-zračenja. U usporedbi s standardnim SMC elementima, pojava promjene boje i površinske abrazije se pojavljujue tek 2-3 godine kasnije.

Kakva je otpornost na vremenske prilike?
Otpornost na vremenske prilike je jako dobra. SMC se može pozvati na iskustva od preko 30 godina upotrebe. Većina ormara je u vanjskoj uporabi bez lakiranja. UV-zračenje, kiša, vjetar i temperaturne promjene ni u kojoj mjeri ne utječu na funkcionalnost. Dok metalni ormari hrđaju a oni od polikarbonata postaju krti, kod SMC ormara je tijekom vremena prepoznatljivo samo lagano požutnjenje i mala površinska abrazija.

Na kojim temperaturama se mogu koristiti razvodni ormari?
Temperaturno područje u kojem se ormari mogu koristiti proteže se od -50°C u Skandinaviji do +80°C u tropskim predjelima pod utjecajem Sunca. Ovdje pokazuje SMC svoja svojstva kao duroplast, struktura materijala se ne mijenja kroz utjecaj temperature. Pojava krtosti kod nižih temperatura i pojava omekšavanja kod visokih temperatura se - za razliku od ostalih materijala - ne pojavljuje.

Prema kojim kriterijima se ispituju razvodni ormari?
Osnovu za ispitivanje razvodnih ormara čini norma HRN EN 60439 – 5:2008 (5. dio: Posebni zahtjevi za sklopne blokove predviđene za vanjsku ugradnju na javnim mjestima - Kabelski razvodni ormarići za razvod energije u mrežama)

Kako se smanjuje pojava kondenzacije u razvodnom ormaru?
Usprkos otvorima i kanalima za provjetravanje u unutrašnjosti ormara, moguća je pojava kondenzata kod nepovoljnih vremenskih prilika. Pojava kondenzacije se bitno reducira kroz ispunjenje postolja pomoću specijalnih hidrofobnih ispuna. Visina hidrofobnog sloja treba iznosti oko 300 mm.

Koji stupanj zaštite je propisan kod samostojećih razvodnih ormara?
Prema uputama proizvođača, montirani razvodni ormar mora prema EN 60529 imati IP34D stupanj zaštite. No, po želji su mogući i viši stupnjevi zaštite (naprimjer IP54). 

Što znači dodatna zaštita?
Dodatna zaštita je dopunska mjera za smanjenje opasnosti za osobe i životinje, kada osnovna i/ili FI-zaštita ne funkcionira.
To se postiže prema propisanim zahtjevima putem ugradnje zaštitne strujne sklopke (FI-sklopke) s nazivnom strujom greške ≤ 0,03 A i kroz dodatno izjednačenje potencijala.

Kada se mora ugraditi zaštita od prenapona?
Zaštitni prenaponski sklopovi protiv indirektnog udara groma se mogu instalirati u svaki potrošački uređaj.

Postoji li pored standardnog programa i program po želji kupca?
TEP ELSTA d.o.o. se trudi, svaku želju kupca pretvoriti u za kupca prihvatljivo rješenje. To se odnosi na veličinu razvodnih ormara kao i na tehničku opremljenost.

Kako brzo se isporučuju proizvodi po želji kupca?
Vrijeme isporuke za proizvode po želji kupca - ovisno o vremenu u kojem se mogu osigurati svi potrebni dijelovi - je do 4 tjedna.


 


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71