Kabelski razvodni ormari

Namjena:
Kabelski razvodni ormari koriste se za razvod električne energije u industrijskim,
prijenosnim i distributivnim postrojenjima, distributivnim mrežama, pri elektrifikaciji
željeznica, kod razvoda telekomunikacijskih kabela, ulične rasvjete, ulične i pružne
signalizacije i drugdje. Razvod električne energije ostvaruje se putem rastavljačkih
slogova osigurača ili slogova osigurača s odgovarajućim sistemom sabirnica do 400A.

Tehnički podaci:
U ormar je ugrađena svjetiljka za unutarnju rasvjetu ormara, te jednopolna utičnica
sa zaštitnim kontaktom (šuko) za priključak ručnih alata. Konstrukcija omogućuje
prirodnu cirkulaciju zraka kroz unutrašnjost ormara i tako se sprečava stvaranje kondenzata.

Montaža i održavanje:
Montira se na armirano-betonsko ili plastično postolje pomoću 4 vijka M12. Postolja
se ukopavaju u zemlju - vidi skicu montaže samostojećih poliesterskih ormara.
Održavanje ormara nije potrebno, jer materijal izrade - armirani poliester - garantira
trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima.

Podaci za narudžbu:
Naziv, tipska oznaka, jednopolna shema (za posebnu izvedbu) sa svim potrebnim
elementima.
Na zahtjev isporučujemo betonsko ili plastično postolje za ormar.


Elsta Mosdorfer d.o.o. | office@tep-elsta.com | HR - 10010 Zagreb, Buzinski prilaz 10, Tel.: +385 (1) 664 80 71